För oss som gillar att träna och gärna vill ha koll på ungefär hur det går – eller för alla de som står inne och slår bollar under vintern – finns nu en möjlighet att få koll på hur långt man slår.

ES12 Digital Golf Assistant från Ernest Sports är en liten radar som mäter bollhastigheten och räknar ut hur långt du slår. Via Bluetooth skickas informationen till din smartphone (iPhone eller Android) som högt och tydligt meddelar hur långt du slog.

Enheten mäter inte spinntal eller attackvinkel och kan därför ge lite missvisande siffror för de sämsta träffarna, men tester som företaget själva gjort på lite bättre golfspelare visar på en felmarginal ned mot några enstaka procent jämfört med lasermätta avstånd och data från en FlightScope-enhet.

Den kostnadsfria appen innehåller förutom mätdata från ES12 även möjlighet att föra score, få tips om klubbval, filma och analysera svingen, se en väderprognos och göra anteckningar.

ES12 kostar 2 995 kronor och säljs via www.biogolf.se

Kittad.se återkommer med en utförlig test inom kort.

Länkar