The Putting Stroke Teacher är en ganska enkel pryl som fästs på greppet och fungerar som en mjuk guide för den rätta rörelsen.

Ken Hanley, instruktör och mannen bakom "The Putting Stroke Teacher" menar att den feedback som du får av TPST hjälper dig med tre grundläggande faktorer i din puttning:

  1. När du står över putten visar linjen över underarmarna hur du ska sikta – och det här är viktigare än man tror eftersom flera undersökningar visar att många, en förkrossande majoritet till och med, siktar mer höger än de tror.
  2. Genom att försiktigt styra putterns skaftplan kan du starta bollen på rätt linje. Putting Stroke Teacher hjälper dig att få en konsekvent uppställning och därmed bli mer konsekvent i hela puttningen.
  3. Genom att följa Putting Stroke Teachers mjuka ledning får du automatiskt en pendelrörelse i din puttning, vilket ger dig bättre bollträff och bättre längdkontroll.

Om du kan bli tryggare i din puttning och sänka fler puttar får du bättre självförtroende på greenerna. Och ska man tro proffsen så ger en trygghet i puttningen mindre press på inspel, vilket i sin tur minskar pressen på utslag. Det är inte för inte som puttningen av de flesta ses som den viktigaste delen i spelet.

Jag har inte sett just den här prylen i Sverige, men den kan beställas från GolfTrainingAids.com för rimliga 29.99 dollar plus frakt (och tull och moms).