Motviktputters (counterbalanced på engelska) är helt enkelt putters som är något längre än standrad. Tanken är att man greppar ett par tum ner på det viktade greppet. På så sätt så hamnar putterns viktpunkt närmre händerna vilket i sin tur ska ge en stabilare och säkrare puttrörelse. 

I bildspelet ovan hittar du några exempel. Det kanske är värt att testa även om du inte kör förankrat idag?

Vi har tidigare skrivit om två av exemplen:
- Odyssey Tank
- TaylorMade Spider Blade