Mizunos golfbollar syns inte i så många shopar, men är mycket populära i många andra länder. Som komplettering av sortimentet kommer nu JPX-S, en tredelsboll med låg kompression som ger balanserad prestanda för olika svinghastigheter samt extra utgångshastighet för de flesta golfspelare.

Genom att göra kärnan mjukare har Mizunos tekniker kunnat ge nya JPX-S en bättre känsla i träffen samtidigt som det bidrar till den högre utgångshastigheten.

Även aerodynamiken har förbättrats med hjälp av en utökad version av Mizunos unika "Dimple-Cluster design", som konverterar den extra bollhastigheten till extra meter. Totalt finns nu 566 dimples, 54 mer än på den ursprungliga JPX-bollen, vilket gör att bollen håller sig i luften längre. De så kallade micro dimples får effekt i lägre hastigheter och gör att bollen hänger kvar i luften längre när den börjat tappa höjd. Skalets unika aerodynamik har utvecklats och testats i Mizunos egen vindtunnel.

Exempel på spelare som slår längre finns inte bara bland de som normalt får glädje av mjukare bollar – det vill säga de som inte har så hög svinghastighet. Mizuno skriver om Nobuhito Sato som spelar på Japantouren och carrar JPX-S runt 255 yards med drivern, i snitt 18 yards längre än med den MP-S tour-boll han normalt spelar.

Sato är ingen långtslående spelare och hans klubbhastighet på 102 mph är mer i klass med vanliga låghandicapare, vilket ger gott hopp för alla oss som kämpar med att få mer längd.

Nya, mjuka JPX-S finns redan att köpa och kompletterar sortimentet med tourbollarna MP-S och MP-X samt femdelsbollen JPX Platinum. Svenskt pris har inte meddelats, men 38 euro per dussin borde hamna runt 399 i Sverige.

Länkar