Med nya Metal-X™ Arm Lock är Odyssey först ut med en lösning på det kontroversiella förslaget att förbjuda så kallad förankring, där puttern stöds mot kroppen i puttrörelsen.

R&A och USGA:s förslag om att förbjuda förankringen kommer tjugo år för sent tycker många som länge upprörts av bröst-, hak- och magputters. Andra tycker att det är huvudlöst och kontraproduktivt för en sport som vill locka till sig fler spelare, inte bli av med några som valt långa putters som sista utväg för att kunna putta alls.

Odyssey, som länge förberett sig på någon form av förbud har istället valt att blicka framåt och hitta på en lösning, och den lösningen består i en lång putter som hålls mot underarmen istället för mot kroppen – vilket enligt regelförslaget ska vara fullt tillåtet – och därigenom lindra problemet något.

Metal-X Arm Lock kommer till en början att finnas i två modeller, Metal-X #7 och Metal-X DART, båda till ett pris på 1 995 kronor.

Länkar