Med framgångarna för de röda och svarta O-Works-modellerna har Odyssey nu ökat takten och utvecklat en helt ny O-Works Black-serie med 12 modeller samt utökat den befintliga O-Works Red-serien med sex nya modeller.

Gemensamt för alla nya putters är att de är försedda med Odysseys utmärkta Microhinge-insert i träffytan. Det här ger inte bara skön känsla utan bidrar också till att bollen börja rulla snabbare efter träffen.

2018 års Black- och Red-serier har också nya O-Works-mallets med ’toe-down’, vilket betyder att de rör sig mer som en bladputter i puttrörelsen. De här modellerna kommer att tilltala spelare som vill ha en mallet, men som inte känt sig bekväma med face balance-modeller (oftast missat åt höger).

’Toe-down’-modeller löser detta genom att erbjuda mer förlåtande egenskaper än blad och bättre sikthjälpmedel samtidigt som spelaren han ha en mer bågformig puttrörelse. Det finns naturligtvis kvar ett antal face balance-modeller både i mallet- och bladform för de spelare som vill ha en rak, pendelliknande puttrörelse.

Austie Rollinson, Chief Designer på Odyssey, sade: “Some players like a clean, simple look at address, and this new Black finish has been a tremendously popular choice on Tour for years. When a number of our Staffers told us that they wanted an all-black putter with our Microhinge insert we listened, and then we made an unbelievable putter. We also know that if the best players in the world liked them and putted well, our customers were definitely going to love them too.”

I serien finns nya O-Works Black Jailbird Mini, som sydafrikas Branden Grace hade i bagen när han satte Major-rekord och gick runt Royal Birkdale på 62 slag under förra årets Open Championship.

O-Works Black-serien: #1, #7, #1 Wide S, #7 Tank, #1 Tank, 2-Ball Fang, #2M CS, 330M, #2W, Jailbird Mini, #3T, Black Marxman.
Nya O-Works Red-modeller 2018: #1 Wide S, #1 Tank, 2-Ball Fang, Jailbird Mini, #7 Tank, Marxman.
Befintliga O-Works Red-modeller: 2-Ball, #7, R-Line, V-Line Fang, #7S.

23 februari kan du lägga vantarna på de nya skönheterna och priset är rimliga 2199 kronor.

Länkar